ช่วยแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ internet ไร้สายหน่อยครับ ผมต้่้องการนำไปติดให้ ร.ร.ของพ่อ ซึ่งเป็น ร.ร. เล็กๆ ต้องการติดเน็ตข้ามติด ระยะ***งประมาณเกือบๆ 200 เมตร มานจะมี wireless ตัวที่ไหนสามารถส่งสัญญาณได้ดี หรือว่าต้องใช้อุปกรณ์ใดเพื่อขยายสัญญ่าณให้แรงขึ้นม่างครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ