อาการเสียต่างๆ​ ​ที่​เกิด​จาก​ Hard disk

เมื่อเพิ่มฮาร์ดดิส​เข้า​ไป​เป็น​สองตัว​แล้ว​เครื่องบูต​ไม่​ขึ้นสา​เหตุที่​ 1 ​ไม่​ได้​เซ็ตจัมเปอร์​ (Jumper) ​ให้​เป็น​สเลฟ​ (Slave)
วิธี​แก้​ ​สายต่อไอดีอี​ (IDE) ​หนึ่งเส้น​จะ​สามารถ​ต่อฮาร์ดดิสก์​ได้​ 2 ​ตัว​ ​โดย​เรา​จะ​ต้อง​ให้​ตัวหนึ่ง​เป็น​มาสเตอร์​ (Master) ​และ​ให้​อีกตัวหนึ่ง​เป็น​สเลฟ​ (Slave) ​ปกติ​ใน​ ​เครื่องของเรามีฮาร์ดดิสก์​อยู่​แล้ว​หนึ่งตัว​ ​โดย​ทั่ว​ไป​จะ​เซ็ทค่า​เป็น​มาสเตอร์​ ​ดัง​นั้น​ถ้า​ ​เรานำ​ฮาร์ดดิสก์ตัวที่สอง​เข้า​มา​เสียบเพิ่ม​ใน​สายไอดีอี​เส้นเดียว​ ​เรา​จะ​ต้อง​ตั้งฮาร์ดดิสก์​ ​ตัวที่สอง​ให้​เป็น​สเลฟเพื่อ​ไม่​ให้​ซ้ำ​กับ​ตัวแรกสา​เหตุที่​ 2 ​ไม่​ได้​เซ็ทค่าชนิดของฮาร์ดดิสก์​ใน​ไบออส​ให้​ถูก​ต้อง

วิธี​แก้​ ​ไบออสที่ถูกตั้งค่าชนิดของฮาร์ดดิสก์ที่ต่อ​กับ​สายไอดีอี​ (IDE) ​ไว้​ตั้งแต่ครั้งแรกแบบถาวร​ ​เมื่อมีการเพิ่มฮาร์ดดิสก์​เข้า​ไป​ ​เครื่อง​จะ​ไม่​รู้จัก​ ​ถ้า​เรา​ไม่​ได้​ตั้งค่า​ไว้​ที่​ ​ออโต้​ (Auto) ​วิธี​แก้​ ​ให้​เข้า​เซ็ทค่าของไบออส​ใหม่​ให้​ถูก​ต้อง​หรือ​เลือก​ Auto Detect Harddisk ​ให้​ค้น​หา​เครื่องอัตโนมัติ​สา​เหตุที่​ 3 ​ต่อสายต่าง​ ​ๆ​ ​ไม่​เรียบร้อย

วิธี​แก้​ ​ให้​ลองตรวจเช็คว่าต่อสายบัสที่​เมนบอร์ด​และ​ตัวฮาร์ดดิสก์ถูก​ต้อง​และ​แน่นดี​หรือ​ไม่​สายไฟเลี้ยง​ได้​ต่อ​เข้า​แล้ว​หรือ​ยัง​เครื่อง​ไม่​สามารถ​เข้า​ระบบปฏิบัติการ​ได้สา​เหตุที่​ 1
​ไม่​ได้​เซ็ท​ Active ​พาร์ทิชั่น​หรือ​เซ็ท​ Active ​พาร์ทิชั่น​เป็น​คนละพาร์ติชั่น​กับ​ที่ลงปฏิบัติการ

วิธี​แก้​ ​บู๊ตเครื่อง​โดย​ใช้​แผ่นสตาร์ทอัพดิสก์ที่มี​โปรแกรมเอฟดิสก์​ (Fdisk) ​แล้ว​ใช้​โปรแกรมเอฟดิสก์ตั้งค่า​ Active ​พาร์ทิชั่น​เป็น​ไดร์ฟ​ C ​หรือ​ไดร์ฟทีลงระบบปฏิบัติการ​

สา​เหตุที่​ 2 ​ไฟล์หลักของระบบปฏิบัติการเสีย

วิธี​แก้​ 1 ​ใช้​โปรแกรม​ Norton Ghost ​ลงไฟล์ที่​แบ็คอัพ​ไว้​แก้​ไข

วิธี​แก้​ 2 ​ใช้​แผ่นโปรแกรมระบบปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการ​ใหม่​

สา​เหตุที่​ 3 ​เกิด​ Bad Sector ​บนฮาร์ดดิสก์ตรงตำ​แหน่งไฟล์สำ​คัญที่​ใช้​ใน​การบู๊ต

วิธี​แก้​ ​พื้นที่ฮาร์ดดิสก์​เมื่อ​ใช้​งานไปนาน​ ​ๆ​ ​อาจมีบางตำ​แหน่งที่​ไม่​สามารถ​เก็บข้อมูล​ได้​ ​ทำ

ให้​เสียพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์​ไปบ้าง​ ​ซึ่ง​เราจำ​เป็น​ต้อง​

*** ​ใช้​คำ​สั่ง​ Scandisk ​บน​ DOS

เมื่อเรา​เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์​ใน​ DOS Mode ​เรา​สามารถ​สั่ง​ให้​เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราตรวจสอบพื้นที่ตำ​แหน่งต่าง​ ​ๆ​บนฮาร์ดดิสก์​ได้​ ​โดย​ใช้​โปรแกรมชื่อ​ Scandisk ​ที่​จะ​มา​กับ​ระบบปฏิบัติการของ​Microsoft ​โดย​พิมพ์คำ​สั่ง​SCANDISK X: ​แล้ว​กด​ <Enter>​ส่วน​ X ​หมาย​ถึง​ตัวอักษรประจำ​ไดร์ฟที่​เรา​ต้อง​การ​จะ​ตรวจสอบ​ ​โปรแกรม​ Scandisk ​ปกติ​จะ​มี​อยู่​ใน​ฮาร์ดดิสก์​อยู่​แล้ว​แต่​ถ้า​หากว่า​ไม่​สามารถ​เปิดโปรแกรม​ได้​ ​อาจลองเปิดโปรแกรม​จาก​แผ่น​ Startp Disk ​ก็​ได้

*** ​ใช้​ Scandisk ​บน​ Windows

เรา​สามารถ​เข้า​โปรแกรม​ Scandisk ​โดย​คลิกที่​ Start>Programs>Accessories>System Tool>Scandisk ​เลือกไดร์ฟ​ ​แล้ว​เลือก​ Mode ​เป็น​ Trough Test

*** ​ใช้​โปรแกรม​ Norton Disk Doctor

โปรแกรม​ Norton Disk Doctor ​ของบริษัท​ Symantec ​เป็น​อีกโปรแกรมหนึ่งที่​สามารถ​

ค้น​หา​และ​แก้​ไข​ Bad Sector ​ได้​ ​ซึ่ง​ปกติ​จะ​มา​กับ​ชุดโปรแกรม​ Norton Utility ​วิธี​ใช้​ก็​โดย​การ​เข้า​ ​โปรแกรม​Norton Disk Doctor ​แล้ว​ทำ​การเลือกไดร์ฟที่​จะ​ตรวจสอบ​ ​ซึ่ง​เรา​จะ​ต้อง​เข้า​ไปตั้ง​

Option ​เพื่อ​ให้​ทำ​การตรวจสอบพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์​ด้วย​ Surface Testสา​เหตุที่​ 4 ​ติดไวรัส

วิธี​แก้​ ​เรา​สามารถ​ตรวจสอบ​ได้​ว่า​เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราติดไวรัส​หรือ​เปล่า​ ​โดย​การทำ

แผ่นดิสก์สำ​หรับแก้​ไวรัสยามฉุกเฉิน​ ​ซึ่ง​จะ​ทำ​ได้​จาก​เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี​โปรแกรม​

Antivirus ​ต่าง​ ​ๆ​ ​หลัง​จาก​นั้น​นำ​แผ่นโปรแกรมมาบู๊ตเครื่อง​แล้ว​โปรแกรม​จะ​ตรวจ

สอบไวรัส​ใน​ฮาร์ดดิสก์​และ​ฆ่า​ให้​เพิ่มฮาร์ดดิสก์​เข้า​ไป​แล้ว​เครื่องเห็นฮาร์ดดิสก์​ไม่​ครบสา​เหตุที่​ 1 ​ไบออส​ไม่​รู้จักฮาร์ดดิสก์รุ่น​ใหม่

วิธี​แก้​ ​ปัญหานี้​เกิด​กับ​เมนบอร์ดรุ่นเก่าที่​ใช้​กับ​ฮาร์ดดิสก์รุ่น​ใหม่​ ​ซึ่ง​เมนบอร์ดรุ่นเก่า​ ​ๆ​ ​จะ​ไม่

สามารถ​มองเห็นฮาร์ดดิสก์ขนาด​ใหญ่​ได้​ ​หรือ​ถ้า​เห็น​ได้​ก็​จะ​เห็น​ได้​ไม่​ครบตามขนาดที่

แท้จริง​ ​ปัญหานี้​แก้​ได้​ด้วย​การไปดาวโหลด​ Flash BIOS ​มาอัพเกรดเพื่อ​ให้​ BIOS ​มอง

เห็นฮาร์ดดิสก์ขนาด​ใหญ่​ได้สา​เหตุที่​ 2 ​ข้อมูล​ใน​พาร์ทิชั่น​เป็น​ชนิดที่ระบบปฏิบัติการ​นั้น​ไม่​รู้จัก

วิธี​แก้​ ​ภาย​ใน​ฮาร์ดดิสก์​สามารถ​ที่​จะ​ฟอร์​เมตไดร์ฟ​ได้​หลายแบบ​ ​เช่น​ NTFS, Linux Native,

Linux SWAP ​ซึ่ง​สามารถ​เรียก​ใช้​ได้​จาก​บางระบบปฏิบัติการ​เท่า​นั้น​ ​เช่น​ Linux Native

และ​ Linux SWAP ​สามารถ​เรียก​ได้​จาก​ระบบปฏิบัติการ​ Linux ​หรือ​ระบบ​ NTFS

สามารถ​เรียก​ได้​จาก​ระบบปฏิบัติการ​ Windows ​รุ่น​ใหม่​ ​ๆ​ ​และ​ไม่​สามารถ​เรียก​ใช้​ได้

จาก​ Windows 95 ​หรือ​ Windows 98 ​ดัง​นั้น​ถ้า​หากว่าฮาร์ดดิสก์ที่​เรา​เพิ่ม​เข้า​มา​ใน​เครื่อง​ ​มีการฟอร์​แมต​เป็น​แบบที่​ไม่​สามารถ​ใช้​ร่วม​กับ​ระบบปฏิบัติการ​ได้​ ​ก็​จะ​ทำ​ให้​ระบบปฏิบัติการ​ไม่​สามารถ​มองเห็นข้อมูล​ใน​ไดร์ฟ​นั้น​ได้​ ​ทางแก้​เรา​ต้อง​ Copy ​ข้อมูลที่​เรา​ต้อง​การ​ไว้​ที่อีกพาร์ทิชั่นที่​ใช้​ได้​หรือ​ลบพาร์ติชั่นทิ้ง​แล้ว​สร้าง​ใหม่สา​เหตุที่​ 3 Harddisk Controller ​บนเมนบอร์ดเสีย

วิธี​แก้​ ​ส่งเมนบอร์ดซ่อม​ ​หรือ​ได้​เวลา​เปลี่ยนเมนบอร์ด​ใหม่​แล้ว​ครับ
ฟอร์​แมตฮาร์ดดิสก์​ไม่​ได้

สา​เหตุ​ ​ยัง​ไม่​ได้​แบ่งพาร์ทิชั่น

วิธี​แก้​ ​ถ้า​หากว่าคุณกำ​ลัง​จะ​ฟอร์​แมตฮาร์ดดิสก์​ ​แต่กลับหา​ไดร์ฟ​ไม่​เจอ​ ​เช่น​ ​เปลี่ยนไปที่​ไดร์ฟ​ C

​แล้ว​ขึ้นคำ​ว่า​ Invalid drive specified ​สันนิษฐาน​ได้​ว่า​ ​ฮาร์ดดิสก์ของคุณ​นั้น​ยัง​ไม่​ได้​แบ่งพาร์ทิชั่น​ให้​ลอง​ใช้​โปรแกรมแบ่งพาร์ติชั่น​

ตรวจสอบดูว่ามีการแบ่งพาร์ทิชั่น​แล้ว​หรือ​ยัง​ภาย​ใน​ฮาร์ดดิสก์​ฮาร์ดดิสก์มีขนาดมากกว่า​ 2 GB ​แต่มองเห็นแค่​ 2 GBสา​เหตุที่​ 1 ​โปรแกรม​หรือ​ระบบปฏิบัติการ​เป็น​รุ่นเก่า


วิธี​แก้​ ​ถ้า​หากว่าฮาร์ดดิสก์ของคุณมี​เนื้อที่​เหลือ​ ​ที่​ยัง​ไม่​ได้​แบ่งพาร์ทิชั่นมากกว่า​ 2 GB ​และ​ไม่​สามารถ​แบ่งพาร์ทิชั่น​เป็น​แบบ​ FAT16 ​อยู่​ ​ให้​คุณเปลี่ยนมา​ใช้​โปรแกรม​หรือ​ระบบปฏิบัติการที่รองรับ​ FAT32 ​แทน​แล้ว​แบ่งพาร์ทิชั่น​เป็น​แบบ​ FAT32สา​เหตุที่​ 2 BIOS ​ไม่​รู้จกฮาร์ดดิสก์รุ่น​ใหม่

วิธี​แก้​ ​ให้​ทำ​การ​ Flash BIOS ​ใหม่​ ​ถ้า​ไม่​สามารถ​ Flash BIOS ​อาจ​จะ​ต้อง​เก็บเงินซื้อเมนบอร์ดตัว​ใหม่​ หรือ​ซื้อคอมพิวเตอร์​ใหม่เครื่องคอมพ์มองเห็นฮาร์ดดิสก์บ้าง​ ​บางครั้งก็มอง​ไม่​เห็นสา​เหตุ​ ​สายไฟที่​เข้า​ไปเลี้ยงฮาร์ดดิสก์หลวม

วิธี​แก้​ ​สายไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสก์อาจหลวมบางขั้วต่อ​ ​ถึง​แม้วา​เรา​จะ​เสียบแน่นก็ตาม​ อาจลองแก้​โดย​การนำ​คีมบีบหน้าสัมผัสของสายจ่ายไฟเลี้ยง​ให้​แคบ​เข้า​ ​เพื่อ​ให้​ทุกขั้วสัมผัสดี

หลอดไฟ​ ​ไดร์ฟฮาร์ดดิสก์สว่างตลอดเวลา​สา​เหตุที่​ 1 ​เกิด​ Bad Sector

วิธี​แก้​ ​เมื่อฮาร์ดดิสก์กำ​ลังพยายามอ่านพื้นที่ที่​ไม่​สามารถ​ใช้​เก็บข้อมูล​ได้​ (Bad Sector) ​จะ​ใช้​เวลา​ใน​การอ่านนาน​ใน​ขณะที่​เครื่องกำ​ลังการตอบสนอง​จาก​ฮาร์ดดิสก์​นั้น​ ​ไฟฮาร์ดดิสก์ก็​จะ​สว่างตลอด​ ​ซึ่ง​เรา​สามารถ​ตรวจสอบว่ามี​ Bad Sector ​หรือ​เปล่า​โดย​ใช้​โปรแกรมประ​เภท​ Disk Utility ​ซ่อม​ ​เช่น​ Norton Utility ​เป็น​ต้น​สา​เหตุที่​ 2 ​ต่อหลอด​ LED ​สลับขั้ว

วิธี​แก้​ ​บางเมนบอร์ด​ถ้า​หากเสียบสายต่อไฟ​ LED ​สลับขั้ว​แล้ว​ ​จะ​ทำ​ให้​ LED ​สว่างขณะที่ฮาร์ดดิสก์​ไม่​ได้​ทำ​งาน​ ​แต่ดับขณะที่ฮาร์ดดิสก์ทำ​งานทำ​ให้​ใน​ขณะที่ฮาร์ดดิสก์​ไม่​ทำ​งานไฟ​ LED ​จะ​ติดค้าง​อยู่​ ​สามารถ​แก้​ได้​โดย​การเปิดฝา​เครื่อง​แล้ว​เสียบสาย​ LED ​ฮาร์ดดิสก์​เสีย​ใหม่​ให้​ถูกทาง​

เจอไดร์ฟของฮาร์ดดิสก์​แต่​เข้า​ไม่​ได้สา​เหตุที่​ 1 ​เป็น​พาร์ทิชั่นชนิดที่ระบบปฏิบัติการ​ไม่​รู้จัก

วิธี​แก้​ ​เรา​ต้อง​ Copy ​ข้อมูลที่​เรา​ต้อง​การมา​ไว้​ที่อีกพาร์ทิชั่นที่​ใช้​ได้​ ​หรือ​ลบพาร์ทิชั่นทิ้ง​แล้ว​สร้าง​ใหม่สา​เหตุที่​ 2 ​ยัง​ไม่​ได้​ฟอร์​แมต

วิธี​แก้​ ​ถ้า​คุณ​ใช้​โปรแกรมแบ่งพาร์ทิชั่นบางโปรแกรม​ ​เช่น​ Fdisk ​หลัง​จาก​แบ่งพาริทิชั่นเสร็จ​แล้ว​จะ​ยัง​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ใน​ทันที​ ​แต่​จะ​ต้อง​ใช้​คำ​สั่งฟอร์​แมตอีกครั้งหนึ่งสา​เหตุที่​ 3 ​พาริทิชั่นเสีย

วิธี​แก้​ ​บางครั้งเครื่องเราอาจติดไวรัส​ ​เครื่องแฮงก์​หรือ​โปรแกรมต่าง​ ​ๆ​ ​ทำ​งานผิดพลาด​ ​ทำ​ให้​ข้อมูล​ใน​ส่วน​ที่สำ​คัญของพาริทิชั่นถูกแก้​ไข​และ​ข้อมูลเสียไป​ด้วย​ ​การกู้ข้อมูลอาจ​ใช้​โปรแกรม​Disk Utility ​ต่าง​ ​ๆ​ ​ที่มี​โปรแกรม​ช่วย​กู้ข้อมูล​ ​และ​ทางที่ดี​เราควรลงโปรแกรมที่​จะ​ช่วย​แบ็คอัพข้อมูลเช่น​ ​โปรแกรม​ Norton Ghost ​ซึ่ง​โปรแกรม​จะ​รวบรวมข้อมูลที่สำ​คัญต่าง​ ​ๆ​ ​ใน​ฮาร์ดดิสก์​แล้ว​สำ​รอง​ไว้​ ​เวลาที่พาร์ทิชั่นมีปัญหา​สามารถ​ใช้​แผ่น​ ​กู้ฉุกเฉินของโปรแกรมนี้กู้ข้อมูลกลับมา​ได้​ ​แต่​ถ้า​กู้​ไม่​ได้​ ​คง​ต้อง​ยอมสูญเสียข้อมูลไป​ ​แบ่งพาร์ทิชั่น​แล้ว​ลงโปรแกรม​กัน​ใหม่​

ฮาร์ดดิสก์​แบบ​ ATA 133 MHz ​ทำ​งานแค่​ 100 MHz


สา​เหตุที่​ 1 ​เมนบอร์ด​ไม่​รองรับ

วิธี​แก้​ ​ลองไปดาวน์​โหลด​ Flash BIOS ​เวอร์ชั่น​ใหม่​จาก​เว็บไซต์บริษัท​ผู้​ผลิตเมนบอร์ดมาอัพเกรดดู​ ​ถ้า​แก้​ไม่​ได้​หรือ​ใน​เว็บไซต์ของบริษัท​ผู้​ผลิตบอกว่า​ใช้​ไม่​ได้​ก็​แสดงว่าคง​จะ​ต้อง​ใช้​เพียงแค​ 100 MHz ​หรือ​ไม่​ถ้า​อยาก​ใช้​ 133 MHz ​ก็คง​จะ​ต้อง​เปลี่ยนเมนบอร์ด​ใหม่​สา​เหตุที่​ 2 ​เซ็ทค่า​ใน​ BIOS ​ไม่​ถูก​ต้อง


วิธี​แก้​ ​ให้​เข้า​ไปแก้​ BIOS ​ใน​หัวข้อ​ IDE ​ให้​เป็น​ UDMAMode ​หรือ​ ATA 133สา​เหตุที่​ 3 ​เซ็ท​ Jumper ​ที่ฮาร์ดดิสก์​ไม่​ถูก​ต้อง

วิธี​แก้​ ​ฮาร์ดดิสก์บางรุ่นเรา​สามารถ​ตั้งค่า​ได้​ว่า​จะ​ใช้​ความ​เร็ว​เท่า​ใด​ ​โดย​ดูที่ฉลากที่ติดมาบนตัวฮาร์ดดิสก์​ ​ซึ่ง​จะ​มีรูปภาพอธิบายวิธีการเซ็ทตำ​แหน่งของ​ Jumper

สา​เหตุที่​ 4 ​ใช้​สาย​ BUS ​ผิดชนิด

วิธี​แก้​ ​ต้อง​ใช้​สาย​ BUS ​สำ​หรับ​ ATA 133 ​โดย​เฉพาะ​ ​ซึ่ง​เป็น​ชนิด​ 80 ​เส้น

ขึ้นข้อ​ความ​ Error Message ​ว่า​ "Disk boot failure"
สา​เหตุ​ ​เนื่อง​จาก​ฮาร์ดดิสก์​ไม่​มีระบบปฏิบัติการ​หรือ​ไฟล์สำ​คัญของระบบปฏิบัติการเสียหาย​


วิธี​แก้​ ​โดย​การลงระบบปฏิบัติการ​ใหม่​อีกครั้ง​โดย​ขั้นแรก​ให้​บู๊ต​จาก​ไดร์ฟ​ A ​ก่อน​ ​โดย​เขา​ไปเซ็ตที่​ BIOS​ให้​บู๊ต​จาก​ไดร์ฟ​ A ​เป็น​ไดร์ฟแรก​ ​จาก​นั้น​ให้​นำ​แผ่นสตาร์ทอัพดิสก์​ใส่​ใน​ไดร์ฟ​ A ​แล้ว​เริ่มเครื่อง​ใหม่​ ​เครื่อง​จะ​ทำ​การบู๊ตผ่านทางฟล๊อปปี้ดิสก์​ ​จาก​นั้น​ให้​ทำ​การติดตั้งระบบปฏิบัติการ​ใหม่​ลง​ใน​ไดเร็คทอรี่​เดิม​ ​โดย​ไม่​ต้อง​ฟอร์​แม็ต​ ​จะ​เป็น​การซ่อมแซมไฟล์​ ​และ​ทำ​ให้​ขอมูล​อื่น​ ​ๆ​ ​ไม่​สูญหาย​

ขึ้นข้อ​ความ​ Error Message ​ว่า​"Harddisk Controller Fail"สา​เหตุ​ ​เป็น​อาการเสียที่​เมนบอร์ดที่ช่องเสียบฮารืดดิสก์​แบบ​ IDE

วิธี​แก้​ ​เบื้องต้น​ให้​ลองสลับสายฮาร์ดดิสก์มา​ใช้​อีกช่องเสียบหน่งที​เหลือ​โดย​ให้​ต่อ​เป็น​Master ​กับ​Slave ​อีกวิธีหนึ่ง​ให้​ซื้อ​ Harddisk Controller ​เป็น​การ์ดมา​เสียบ​แล้ว​เข้า​ไป​ใน​ BIOS ​เพื่อ​เขา​ไปปิด​ ​ช่องเสียบฮาร์ดดิสก์บนบอร์ด​ ​ถ้า​ยัง​แก้​ไม่​ได้​ให้​นำ​เมนบอร์ดส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยน​ Chip set ​ที่​เสีย​ขึ้นข้อ​ความ​ Error Message ​ว่า​"Primary Master Haddisk Fail"สา​เหตุที่​ 1 ​ฮาร์ดดิสก์​เสีย


วิธี​แก้​ ​ถ้า​อยู่​ใน​ช่วงประ​กัน​สามารถ​เอา​ไปเคลมเพื่อแลกตัว​ใหม่​ได้​ ​แต่​ถ้า​พ้นช่วงประ​กัน​ไป​แล้ว​ก็คง​ต้อง​ซื้อ​ใหม่​เพราะ​อาการนี้ซ่อมยากสา​เหตุที่​ 2 ​เราทำ​การถอดฮาร์ดดิสก์ออกไป​แล้ว​ไม่​ได้​ใส่​กลับ​ใน​ช่องเดิม​ ​ใน​ขณะที่​เรา​ไปเซ็ตค่า​ไบออส​ให้​จำ​ค่าของฮาร์ดดิสก์ตัวเก่า​ไว้​ ​แต่​ยัง​ไม่​มีการเปลี่ยนแปลงแก้​ไข

วิธี​แก้​ ​ให้​เข้า​ไปเซ็ตค่า​ไบออสใตรง​กับ​ฮาร์ดดิสก์ตัว​ใหม่​หรือ​เข้า​ไปสลับตำ​แหน่งฮาร์ดดิสก์​ให้​ถูก​ต้อง​เหมือนเดิม

ปัญหา​ : ​ข้อ​ความ​แสดงการผิดพลาดเกี่ยว​กับ​ดิสก์ที่​ไม่​สามารถ​บูต​ได้​

สา​เหตุ​ : ​คอมพิวเตอร์พยายามเริ่มระบบ​จาก​ดิสเก็ตต์ที่​ไม่​มีซอฟต์​แวร์​ ​สำ​หรับเริ่มระบบ​

การแก้ปัญหา​ : ​นำ​แผ่นดิสเก็ตต์ออก​จาก​ไดรฟ์​เมื่อไฟแสดงสถานะบนไดรฟ์ดับ​ ​แลว้ทำ​ต่อๆ​ ​ไป​โดย​การกดคีย์​ใด​ ​ๆ​ ​บนแป้นพิมพ์​การทำ​งานของฮาร์ดไดรฟ์ช้าลง​สา​เหตุ​ : ​ไฟล์ข้อมูลที่​เก็บ​อยู่​บนฮาร์ดดิสก์​ ​อาจ​อยู่​กระจัดกระจาย​

การแก้ปัญหา​ : ​ตรวจสอบ​ส่วน​ของข้อมูลที่หายไป​โดย​การรันโปรแกรม​ Disk Defragmenter ​เพื่อที่​จะ​รันโปรแกรม​ Disk Defragmenter ​จาก​เดสก์ทอปของวินโดวส์​ ​ให้​ ​คลิกที่ปุ่ม​ Start ​แล้ว​ชี้​ไปที่​ Programs ​จาก​นั้น​ชี้​ไปที่​ Accessories ​และ​ชี้​ไปที่​ System Tools ​ท้ายสุด​ให้​คลิกที่​ Disk Defragmenterไฟแสดงการทำ​งานของฮาร์ดไดรฟ์สว่างแต่​ไม่​กระพริบ​สา​เหตุ​ : ​ไฟล์ข้อมูลที่​เก็บ​อยู่​บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ​ ​อาจ​จะ​เสียหาย​

การแก้ปัญหา​ : ​ตรวจสอบ​ส่วน​ของข้อมูลที่หายไป​โดย​การรันโปรแกรม​ Disk Defragmenter ​และ​เพื่อที่​จะ​รันโปรแกรม​ Disk Defragmenter6 ​จาก​เดสก์ทอปของวินโดวส์​ ​ให้​คลิกที่ปุ่ม​ Start ​แล้ว​ชี้​ไปที่​ Programs ​จาก​นั้น​ชี้​ไปที่​ Accessories ​และ​ชี้​ไปที่​ System Tools ​ท้ายสุด​ให้​คลิกที่​ Disk Defragmenter
ข้อมูล​จาก​ http://yalor.yru.ac.th