เสนอ​ 100 ​วิธี​ Keyboard shortcuts ​ปุ่มลัดเพียบ​
overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 22

Thread: เสนอ​ 100 ​วิธี​ Keyboard shortcuts ​ปุ่มลัดเพียบ​

 1. #1
  OverclockZone Member P@RN's Avatar
  Join Date
  8 Nov 2006

  Thumbs down เสนอ​ 100 ​วิธี​ Keyboard shortcuts ​ปุ่มลัดเพียบ​

  CTRL+C (Copy)
  CTRL+X (Cut)
  CTRL+V (Paste)
  CTRL+Z (Undo)
  DELETE (Delete)
  SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)
  CTRL while dragging an item (Copy the selected item)
  CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)
  F2 key (Rename the selected item)
  CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word)
  CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word)
  CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)
  CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
  CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text)
  SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document)
  CTRL+A (Select all)
  F3 key (Search for a file or a folder)
  ALT+ENTER (View the properties for the selected item)
  ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)
  ALT+ENTER (Display the properties of the selected object)
  ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window)
  CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents open simultaneously)
  ALT+TAB (Switch between the open items)
  ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)
  F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)
  F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)
  SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item)
  ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window)
  CTRL+ESC (Display the Start menu)
  ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu)
  Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)
  F10 key (Activate the menu bar in the active program)
  RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or open a submenu)
  LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or close a submenu)
  F5 key (Update the active window)
  BACKSPACE (View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer)
  ESC (Cancel the current task)
  SHIFT when you insert a CD-ROM into the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing)
  Dialog Box Keyboard Shortcuts
  CTRL+TAB (Move forward through the tabs)
  CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs)
  TAB (Move forward through the options)
  SHIFT+TAB (Move backward through the options)
  ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option)
  ENTER (Perform the command for the active option or button)
  SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option is a check box)
  Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)
  F1 key (Display Help)
  F4 key (Display the items in the active list)
  BACKSPACE (Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box)
  m*cro$oft Natural Keyboard Shortcuts
  Windows Logo (Display or hide the Start menu)
  Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)
  Windows Logo+D (Display the desktop)
  Windows Logo+M (Minimize all of the windows)
  Windows Logo+SHIFT+M (Restore the minimized windows)
  Windows Logo+E (Open My Computer)
  Windows Logo+F (Search for a file or a folder)
  CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)
  Windows Logo+F1 (Display Windows Help)
  Windows Logo+ L (Lock the keyboard)
  Windows Logo+R (Open the Run dialog box)
  Windows Logo+U (Open Utility Manager)

  Accessibility Keyboard Shortcuts
  Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off)
  Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off)
  Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off)
  SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off)
  NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off)
  Windows Logo +U (Open Utility Manager)
  Windows Explorer Keyboard Shortcuts
  END (Display the bottom of the active window)
  HOME (Display the top of the active window)
  NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder)
  NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder)
  NUM LOCK+Minus sign (-) (Collapse the selected folder)
  LEFT ARROW (Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder)
  RIGHT ARROW (Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder)

  Shortcut Keys for Character Map
  After you double-click a character on the grid of characters, you can move through the grid by using the keyboard shortcuts:
  RIGHT ARROW (Move to the right or to the beginning of the next line)
  LEFT ARROW (Move to the left or to the end of the previous line)
  UP ARROW (Move up one row)
  DOWN ARROW (Move down one row)
  PAGE UP (Move up one screen at a time)
  PAGE DOWN (Move down one screen at a time)
  HOME (Move to the beginning of the line)
  END (Move to the end of the line)
  CTRL+HOME (Move to the first character)
  CTRL+END (Move to the last character)
  SPACEBAR (Switch between Enlarged and Normal mode when a character is selected)
  m*cro$oft Management Console (MMC) Main Window Keyboard Shortcuts
  CTRL+O (Open a saved console)
  CTRL+N (Open a new console)
  CTRL+S (Save the open console)
  CTRL+M (Add or remove a console item)
  CTRL+W (Open a new window)
  F5 key (Update the content of all console windows)
  ALT+SPACEBAR (Display the MMC window menu)
  ALT+F4 (Close the console)
  ALT+A (Display the Action menu)
  ALT+V (Display the View menu)
  ALT+F (Display the File menu)
  ALT+O (Display the Favorites menu)
  MMC Console Window Keyboard Shortcuts
  CTRL+P (Print the current page or active pane)
  ALT+Minus sign (-) (Display the window menu for the active console window)
  SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)
  F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)
  F5 key (Update the content of all console windows)
  CTRL+F10 (Maximize the active console window)
  CTRL+F5 (Restore the active console window)
  ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for the selected item)
  F2 key (Rename the selected item)
  CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the console)

  Remote Desktop Connection Navigation
  CTRL+ALT+END (Open the m*cro$oft Windows NT Security dialog box)
  ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right)
  ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left)
  ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order)
  ALT+HOME (Display the Start menu)
  CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer between a window and a full screen)
  ALT+DELETE (Display the Windows menu)
  CTRL+ALT+Minus sign (-) (Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer.)
  CTRL+ALT+Plus sign (+) (Place a snapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer.)

  Internet Explorer Navigation
  CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)
  CTRL+E (Open the Search bar)
  CTRL+F (Start the Find utility)
  CTRL+H (Open the History bar)
  CTRL+I (Open the Favorites bar)
  CTRL+L (Open the Open dialog box)
  CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)
  CTRL+O (Open the Open dialog box, the same as CTRL+L)
  CTRL+P (Open the Print dialog box)
  CTRL+R (Update the current Web page)
  CTRL+W (Close the current window )

 2. #2
  OverclockZone Member durexking's Avatar
  Join Date
  4 Nov 2007
  Location
  อยู่บ้าน

  Default

  เยอะจริง ขอบใจหลายๆ แหมๆ มีหลายอันเลย เพิ่งรู้
  แต่ก็หลายอันที่อ่านไม่ออก . . . เอิ้กๆ..
  แปลไทยหน่อย ก็ แหล่ม เลย . . .

 3. #3
  OverclockZone Member mrchosit's Avatar
  Join Date
  28 May 2007
  Location
  บางกอก เมืองหลวงประเทศไทย

  Default

  วิธีทำให้จำได้เเบบง่ายๆ
  ก็ใช้ที่จำเป็นก่อน เริ่มจากWinkey+...
  พอเริ่มใช้คล่องเเล้ว ก็มาใช้หัวข้อต่อไปครับ

  เยอะจริงๆครับ ขอบคุณ

 4. #4
  OverclockZone Member
  Join Date
  22 Jan 2008

  Default

  เจออันที่อยากใช้หลายตัวมาก Thanks x 100 krub

 5. #5
  OverclockZone Member
  Join Date
  5 Jan 2008

  Default

  ดันให้หน่อย ความรู้ๆ

 6. #6
  OverclockZone Member nearvc81's Avatar
  Join Date
  14 Mar 2009

  Default

  ความรู้จดๆๆๆ

 7. #7
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 May 2009

  Default

  window + E
  กับ Window + D


  ใช้บ่อยโพดๆ

 8. #8
  OverclockZone Member Fa~eid's Avatar
  Join Date
  20 Nov 2008
  Location
  dock

  Default

  เข้ามาจด แต่บ้างตัวก็ไม่รู้เรื่อง

 9. #9
  OverclockZone Member Trojan's Avatar
  Join Date
  9 Oct 2006
  Location
  OverClock Zone

  Default

  ใช้บ่อยๆก็ Windows+E Windwos+D Shift+Delete

 10. #10
  OverclockZone Member bunyawat's Avatar
  Join Date
  31 Oct 2007
  Location
  Nonthaburi

  Default

  โอ้ความรู้สุดยอด
  ขอบคุณครับ

 11. #11
  OverclockZone Member ploynut's Avatar
  Join Date
  1 May 2008
  Location
  ซื้อง่าย-ขายยาก

  Default

  มีใครช่วยกรุณ เเปลไทยเเท้ๆ ให้ผมที่ อุอุ ขอบคุณ

 12. #12
  OverclockZone Member Talent`aOn's Avatar
  Join Date
  5 Apr 2007
  Location
  พัฒนาการ69

  Default

  แจ่มมากครับ ได้เพิ่มมาอีกหลายคีย์เลย

 13. #13
  OverclockZone Member beeshadow's Avatar
  Join Date
  1 Jul 2009

  Default

  ที่ผมใช้งานบ่อยๆ
  CTRL+C (Copy)
  CTRL+X (Cut)
  CTRL+V (Paste)
  CTRL+Z (Undo)
  DELETE (Delete)
  SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)
  ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)
  CTRL+ALT+DELETE
  ALT+TAB

 14. #14
  OverclockZone Member นักเรียนนินจา's Avatar
  Join Date
  1 Apr 2008
  Location
  ส.พัน.35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

  Default

  สาระดีๆ ต้องดัน

 15. #15
  OverclockZone Member tmpcs's Avatar
  Join Date
  5 Oct 2009

  Default

  ยอดเยี่ยม

 16. #16
  OverclockZone Member kittymouse's Avatar
  Join Date
  14 May 2008
  Location
  BKK.

  Default

  ดันๆ ครับความรู้ทั้งนั้น

 17. #17
  OverclockZone Member pentexz's Avatar
  Join Date
  17 Oct 2008

  Default

  เพิ่มเติมครับ
  CTRL+Y = Redo
  ตรงข้ามกะ Undo

 18. #18
  OverclockZone Member -Ultimate-'s Avatar
  Join Date
  16 Feb 2010
  Location
  เกษตร - นวมินทร์

  Default

  ความรู้ทั้งนั้น

 19. #19
  OverclockZone Member NoskyTauw's Avatar
  Join Date
  23 Jun 2007

  Default

  เยี่ยมไปเลย

 20. #20
  OverclockZone Member firsthand's Avatar
  Join Date
  2 Feb 2010

  Default

  มีมาบอกอีกอันครับ

  Windows Logo + Tab จะได้ตามภาพที่เห็นครับ


Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •