อยากทราบว่าเราจะลง Patch อย่างงัยครับ โหลด Patch มาแล้วแต่ลงไม่เป็นครับ