ดูเวอร์ชั่นไบออส ตรงไหน คือจะอัพไบออส เนื่องจากมันไม่ซัพฟอด แรมบัส 667 บอด m2n-e อะคับ