copy file ลง Memory ไม่ได้ครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
คือก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคนเจอไวรัสประเภทนี้แล้วนะครับ(ไวรัส Autorun)แต่ก็กำจัดไปได้
ทีแรกก็คิดว่าเป็นไวรัสตัวเดิมก็รองหาดูแต่ก็หาไม่เจอทีรี้ผมจะเอาไงดีครับช่วยที