ผมลงโปรแกรม GShell 1.8 แล้ว ใช้ System Restore ย้อนไปก่อนที่จะลง
แล้วผมก้อมาลงใหม่มันบอกว่า "Please Uninstall GShell Pack For Reinstall"
ทั้งที่ผมไปหาใน Add or Remove Programs ก้อไม่เจอ เข้าไปหาใน Program Files
ก้อไม่เจอ ช่วยผมหน่อยคับ (Stthanawat@hotmail.com)