เผญิชผมได้ดาวน์โหลดไฟพวกไอคอนมาพอแตกซิบแล้ว
เป็นนามสกุลพวก .iconpackage และ .icl
ไม่ทราบจะเปิดยังไงผมลงไม่เป็นครับ ขอบคุณครับ