จะเช็คไฟ ครับ ว่าจ่ายเต็มไหม ไฟวิ่งคงที่ไหมไหม ใช้โปรแกรมไรบ้างคับ