ความร้อน asus en8400gs ผมมันร้อน 59 องศา ครับร้อนเกินไปหรือป่าว