ผมเองเล่นมาก็ยังไม่เคยปรับะด้วยพอดีน้องมันถาม ผมก็เลยมึน หาใน CCC ไม่เห็นมีเลย
ตัวนี้ auto test ได้ 759 1089 ครับที่ 90*c แล้วพัดลมมันดูตรงไหนปรับยังไงหละครับเนี่ย กลัวไหม้