ช่วยแนะนำหน่อยคับ สำหรับมือใหม่คับ
-เราสามารถใช้ระหว่าง เครื่องหนึ่ง สู่ อีกเครื่องได้ป่าวคับ