สามารถทำได้หรือไม่ครับแล้วมีข้อดีข้อเสียหรือไม่หรือแค่ Run 400 อย่างเดียว
ถ้าเอา 2.8 bus 533 มาใส่แทน 2.0 bus 400 จะเร็วกว่ากันเยอะไหมครับหรือว่า
เมื่อความเร็ว FSB ถูกจำกัดที่ 400 ทำให้ความเร็วลดลง