รบกวนเพื่อนๆ อีกแล้วครับ คือว่า ตามข้างบนครับ ถ้า บัส CPU = 533 แล้วเราใ่ส่แรมบัส 667 มันจะวิ่งที่ 533 หรือป่าวครับ คือว่า จะใช้แรมไม่เต็มที่นะครับ

ในทำนองเดียวกัน CPU บัส 667 ใส่แรมบัส 667 จะิวิ่งเต็มที่ใช่ไหม หรืออย่างไรครับ แต่ถ้าใส่แรมบัส 533 จะทำให้ CPU วิ่งที่ความเร็วบัสเท่ากับ 533 ไม่รู่้ว่า ผมเข้าใจถูกไหมครับ

ช่วยอธิบายผมทีครับ