โหลดจาก Web Support มาเลยนะครับ

แต่การแสดงผลไม่เต็มหน้าจอครับ

ปรับยังไงก็ไม่ได้

รบกวนช่วยด้วยครับ