มีโปรแกรมที่สามารถทำไฮไลต์ VDO ขณะเล่น เหมือนใน เมกันฟุตบอลป่ะคับ ที่เป็นเส้นแดงๆวงไฮไลต์ตัวผู้เล่น อ่่ะคับ
นึกออกป่ะ

เป็นโปรแกรมที่หยุดภาพ VDO แล้วก็สามารถ ทำไฮไลต์ได้ แล้วก็กดเล่นต่อ ได้อ่ะคับ
เหมือนในอเมริกันฟุตบอลอ่ะคับ พูดไม่ถูก

มีป่ะครับ อยากรู้ว่าชื่อโปรแกรมอะไรทำได้บ้างอ่ะัครับ อยากได้

ขอบคุณนะครับ