หรือมีตัวที่ดีกว่านี้แนะนำหน่อยคับ งบ ไม่เกิน 4000