คืออยากทำ พวก Ladder Diagram ต้องใช้โปแกรมไรทำเหรอคับ วงจร อิเล็ก PLC แบบ Ladder นะคับ