เห็นใน spec ที่ ช่องมองภาพแบบ เพนทาไมเร่อร์ มองเห็นภาพ 95% แล้วเวลาถ่ายจะต้องเผื่อไว้หรือเปล่าครับแล้วต้อเผื่อมากแค่ไหนน กำลังหาขอมูลครับอยากได้