ท่านใดมี Patch Thai ของ Lord of the ring Battle for Medial Earth II รบกวนกรุณาส่งให้ผมทางเมลล์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูง (หาโหลดแล้วมันไม่มีอะครับ)