คือ อยากถามว่า มีรุ่นไหนบ้างครับ ที่เล่น ได้นาน 3 ชม อ่าครับ notebook ยี่ห้อ ไหน อ่าครับ จะใช้ทำงานพวก word และ บันทึกเสียงในห้องเรียนอ่าครับจะเอาไปบันทึก อาจารย์เวลาสอนนะครับ
ขอบคุณนะครับ