คือว่าจะทำแผ่นโปรแกรมไว้ใช้ โปรแกรมต่างๆที่จำเป็นในเครื่อง อยากได้ตัวที่มันAutoPlayเป็นรายชื่อและแครกโปรแกรมต่างๆขึ้นมาเลย จะได้ไม่ต้องเข้าไปติดตั้งในโฟลเดอร์ ใช้โปรแกรมไรทำค่ะ สอนด้วยก็ดีคะ