อยากทราบว่า Sound 5.1 ที่ Build in M/B มีคุณภาพเสียงด้อยกว่า Creactive Blaster 5.1 ราคา 7 หรือ 8 ร้อยบาทมากน้อยเพียงใด