Driver แลน ของ Sony VGN-FE28H

ช่วยทีค่ะ Lan มันไม่ยอมขึ้น ไม่รู้จะทำไงค่ะ ต่อเนตไม่ได้

มีรูปมาให้ดูไม่รู้ว่าเกี่ยวกันเปล่า