มีปัญหาการพิมพ์ ญ ใน photoshop cs ไม่ได้ครับ..ช่วยหน่อย