2ตัวนี้ควรจะเพิ่มไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับ

แล้วถ้าเพิ่มจะช่วยให้ลากไกลขึ้นไหมครับ