ช่องพัดลม ด้านบน รุ่น PC พัสII อะครับ คือผมไม่อยากเอาน๊อตขันมันกลัวเป็น รอย
มันมีจุก ล๊อก แทนน๊อตขายไม่อะครับ (ตอนนี้เอา กาว2หน้าติดไปก่อน- -)