คือใช้โปรแกรม tmpgenc dvd author กับ tmpgenc express ครับ
ปรากฎว่าเข้าโปรแกรมได้ครั้งเดียวแล้ว error เข้าใช้อีกไม่ได้ครับ
ต้องบูทใหม่ถึงใช้ได้ แต่ก็เข้าได้ครั้งเดียวเหมือนเดิม จะเข้าได้ก็ต้องบูทใหม่อีกครับ
ลองถอดโปรแกรมออก แล้วลงใหม่ก็แล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ
จำเป็นไหมครับที่ต้องลง windows ซ่อมครับ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ