ผมได้เสียบ Rundisk เข้าไปแล้วแล้ว มันก็เจอแล้ว แล้วจะสั่งให้มันบูทเข้าไปในนี้ยังไงอ่าครับ เป็น BIOS ของ Award มั้งครับ ที่จอฟ้าเข้มๆอ่าครับ มันจะมี USB-FDD,USB-HDD,SCSI อะไรของมันที่แหละเลือกเอาอันไหนครับ