คือว่า ผมจา System Restore เครื่องเพราะ Folder Options หาย

พอผมเข้าไปกดที่ System Restore ประมาน 1วิ เครื่องกลับ restart เอง

อยากรู้ว่ามันเปนที่ไรเหรอครับ