ช่วยสอนเปนภาษาไทยอย่างละเอียดด้วยคับ พอดีผมโง่ง่ะ สอนด้วยน้าคับจาได้โหลดบิทเร็วขึ้น (เห้ออ บ้านเนตช้า)