ผมใช้โปรแกรม DES ประหยัดพลังานของ Gigabye แล้ว ทำไมมีแค่ 6 สูบอะครับ
แต่ในภาพมันมี 12 สูบช่วยตอบทีครับ