ทำไมเวลาใช้ DES ของGigabye แล้ว ถ้าไม่ได้เปิด มันแสดง 6.453 watt
แต่พอเปิดมันดันไปเป็น 8.423 มันเพิ่มขึ้นนี่นา ทำไม่เปิดอย่างนั้นช่วยตอบด้วย(ปรับ level 3)
แล้วรูปลูกสูบทำไมมีแค่ 6 ตัว ไม่มี 12 ตัุวอะครับ
บอร์ดผม P35C-DS3R

แนะนำวิธีปรับด้วยครับ