คือปกติการทำวิทยุมันจะมีบอร์ดมิกซ์ความคุมทิศทางของเสียงว่าไลน์ใหน เข้าออกยังไง คือว่าจะลองใช้คอมฯ เป็นตัวยิงสัญญาณแทนน่ะครับ ที่วางไว้แบบนี้คือมี ไมค์ 3 ตัว ใช้โปรแกรม mp3 ในการยิงสปอต มันมีโปรแกรมมิกซ์ไหมอ่ะครับ แบบว่าเลื่อนไลน์ขึ้นลงได้เหมือนบอร์ดมิกซ์น่ะครับ

ขอบคุณครับ