ท่านใดที่ำได้ลองใช้ M3A แล้วบ้างครับ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ คือของผมมีปัญหาเรื่องซาวนด์นะครับลงไม่ได้ครับ