คือผมกำลังต้องการ เซฟเกมส์ของ ไบโอช๊อค ด่าน Point Prometheus ครับ
เหตุผลก็คือ เจอบัค Trainer ในด่าน ApolloSquare เกี่ยวกับ Lot192 ครับ เก็บไม่ได้
เลยขอเซฟเกมส์ด่านต่อไปเลยครับ Point Prometheus

รบกวนด้วยครับ