ผมใช้ M2N + Athlon 4400+ Ram kington 512*4 GB Bus800
GF8500Gt Core489 Bus400 ช่วยหน่อยนะคับเพราะว่าOcที่ไรจอฟ้าทุกทีอ่า