ผมเปิดร้านเกมส์ประมาณ 100 เครื่อง พอลง smart net แล้วอาการดังนี้
1.เวลาติดต่อกับเครื่องลูกทำให้เครื่องแม่ช้า
2.โปรแกรมเครื่องลูกมีการเด้งเข้าหมายถึงโปรแกรมไคร์แอ้น
3.เวลาเข้าเล่นเกมส์แล้วทำให้เครื่องลูกกระตุก