อยากได้ landrive ที่ความเร็ว 10/100/1000 จ๊ะ แล้วก็รองรับไฟล์ที่เกิน 4gb คือฟอแมตเป็น ntfs ได้ ไม่ทราบว่าพอจะมียี่ห้อไหนตรงกับที่ตอ้งการไหม


ขอขอบคุณในความช่วยเหลือจ๊ะ

kott