โหลดมาแล้วมันไม่มีวีธีบอกเลย ใครเคยใช้ ช่วยสอนทีคับ