ตามนั้นเลยครับ

ผมใส่คีย์แล้วมันบอกคีย์ผิดครับ

แล้วก็ล็อกเลย

จะเปลี่ยนยังไงอ่าครับ