คือว่าถ้าจะไปซื้อพัดลม12CM
ใส่ใหม่จะใด้ไหมคับขอบคุณมากคับท่าน