ด่านนี้ผ่านไงครับcrysis ด่านที่ขับยานไปรับพวกของเราอ่ะครับ เล่นนานล้วครับไม่ฝ่านซักที