รูปก็อย่างที่เห็นครับต้องรับอย่างไง
พอดี audigy 2zs เจ้ง เลยใช้ออนบอร์ดเเทน
ต้องเซ็ตอย่างไงมั่งครับเพื่อให้เสียงเสริมกันดังที่สุด12.jpg