เครื่องผม jasper512 dashboard13599 อยากทำRGH Jtag เอาไปทำกับช่าง ช่างทำไปประมานวันครึ่ง
แต่สุดท้ายช่างบอกทำไม่ได้ ผู้รู้ช่วยบอกทีครับ คุณสมบัติเครื่องก็ได้แต่ทำไมถึงทำไม่ได้