loading operating system มันนิ่งไปพักหนึ่งอ่ะครับ ปกติมันจะบู๊ตวินโด้เลยพอแฟลชไบออส แล้วนิ่งไปเปนนาที ๆ ถึงจะเข้าได้อ่ะครับ ลองเปลี่ยนไบออส ตั้งแต่ f6-11 ก็ยังนิ่งอ่ะครับ ยกเว้น f4 ตัวปกติมัน แต่ท่าลง f4 boot mac ไม่ได้อ่ะครับ ทำยังไงดี T^T