พี่ๆ ครับ เวลาเราซื้อของจากร้านจำพวก advice, hwh, jib พวกนี้
ถ้าเราซื้อเยอะๆ แบบประกอบคอมเป็นชุด เป็นไปได้มั้ยครับที่จะขอส่วนลด

ป.ล. ถ้าจะขอส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์ คิดว่าจะได้มั้ยครับ