พอดีผมพักโหลดไว้แล้วปิดคอม แล้วมาโหลดต่อปรากฎว่าหน้าชื่อ torrent แต่ละชื่อนั้นเป็น เครื่องหมาย = หรือ >
ซึ่งปกติไม่เป็นนะครับแต่มาเป็นช่วงนี้ อยากทราบว่าเกิดจากเหตุผลอะไรบ้างและขออแนวทางแก้ไขด้วยครับ

ขอบคุณมากนะครับ