เข้าไปดูใน WEB ASRock เห็นมีใช้ได้ไม่กี่รุ่นเองครับ

แล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้างครับ