ค่า timing tRFC (Row Refresh Cycle Time) เห็นคนที่ oc แรมบางรายปรับไปค่าไปถึง 100+ ค่าจริงประมาณ 30
ส่งผลให้การส่งข้อมูลต่างกันมากไหมครับ